Ijzersterk - Belgische emailborden voor sterkedrank (NL)

Jan De Plus
Karl Scheerlinck
Yves Segers
  • Format: 265 x 245 x 25 mm
  • Nombre de pages: 240 pages
EAN: 9782874898976
Disponibilité: Disponible

50,00 €

  • Livraison

    Votre commande sera traîtée dans les meilleurs délais.

  • 100% remboursé

    15 jours de retour possible.

Date de publication

Toen het Jenevermuseum hem in 2019 vroeg een tentoonstelling en publicatie samen te stellen met als thema het Belgisch emailbord en sterkedrank, had Jan De Plus, gepassioneerd expert, maar één twijfel: bestaan er wel genoeg emailborden over dit thema voor een volledige expo en boek? Gaandeweg stelde het probleem zich andersom. Er werd zoveel materiaal gevonden dat selecteren nodig was!

Dit boek is het resultaat van nauwgezet opzoekingswerk: na een samenvatting van de verschillende emailleertechnieken volgen een beschrijving van de vele Belgische emaillerieën die deze borden produceerden en een overzicht van de verschillende stokerijen en merken, zowel binnen- als buitenlands, die gretig gebruik maakten van het emailbord als reclamemiddel. Yves Segers, historicus, geeft een verhelderend inzicht in het succes van buitenlandse aperitiefmerken in België, in een context van toenemend toerisme en groeiende belangstelling voor de cocktailcultuur.

In de catalogus, het hart van het boek, belicht Karl Scheerlinck, kunsthistoricus en specialist van het Belgisch affiche, de beeldtaal en ontwerpers. Hier vindt de lezer ook uitleg over datering, fabrikant, afmetingen, vorm, technieken en, indien gekend, de ontwerper.

Het boek wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle Belgische borden voor sterkedrank en tegelijkertijd verder onderzoek stimuleren en… hopelijk ook leiden tot nieuwe ontdekkingen!

Jan De Plus

Jan De Plus effectue depuis de nombreuses années des recherches sur l’histoire de l’industrie belge de l’émail, et plus particulièrement sur les plaques émaillées. Ses recherches ont donné lieu à plusieurs publications. Depuis 2001, il a collaboré en tant qu’expert à plusieurs expositions, dont «Amai émail !» au Musée de l’Industrie de Gand (2015-2016).

Jan De Plus doet al jaren onderzoek naar de geschiedenis van de Belgische emailindustrie, en in het bijzonder het geëmailleerde reclamebord. Zijn onderzoek vertaalde zich in verschillende publicaties. Sinds 2001 werkte hij als expert mee aan diverse tentoonstellingen, waaronder ‘Amai email!’ in het Gentse Industriemuseum (2015-2016).

Karl Scheerlinck

L’historien de l’art Karl Scheerlinck est un spécialiste de l’art de l’affiche belge. Il a organisé une vingtaine de rétrospectives et rédigé une trentaine de publications, dont Jenever en likeur in kleur (1994), Marfurt (affiches) voor jenever en likeur (2002) et Jenever en Likeur. Affiches die blijven hangen (2016), toutes pour le Musée du Genièvre à Hasselt. Il a également apporté des contributions thématiques, notamment pour Emaillerie Belge (2012).

Kunsthistoricus Karl Scheerlinck  is expert Belgische affichekunst. Hij was curator van een twintigtal retrospectieven en auteur van een dertig publicaties: zo Jenever en likeur in kleur (1994), Marfurt (affiches) voor jenever en likeur (2002) en Jenever en Likeur. Affiches die blijven hangen (2016), alle voor het Jenevermuseum in Hasselt. Ook leverde hij themabijdragen zoals voor Emaillerie Belge (2012).

Yves Segers

Yves Segers est professeur d’histoire rurale à la KU Leuven et coordinateur du Centre interfacultaire d’histoire agraire (KU Leuven) et de l’organisation patrimoniale Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG vzw). Ses recherches portent sur l’histoire et le patrimoine de l’agriculture, de la campagne et de la culture alimentaire depuis 1750.

Yves Segers is hoogleraar Rurale Geschiedenis aan de KU Leuven en tevens coördinator van het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (KU Leuven) en erfgoedorganisatie Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG vzw). Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en eetcultuur sinds 1750.

Calameo ID or Calameo URL

E-Commerce website by Tostaky